BlocksMC

Stats


Top TntTag


# Av Name Wins Played W/L
1
OCvrX 6502 23682 0.27
2
1Vi0let 6100 21228 0.29
3
tsittie 5551 26066 0.21
4
swivee 4952 19685 0.25
5
khadija_123 4621 19999 0.23
6
bvckyy 4429 23892 0.19
7
Navenzi 4317 17669 0.24
8
silverjungle 4242 17619 0.24
9
xInqnc_ 4206 13503 0.31
10
ZIYAMMASTER9 4000 11511 0.35
11
Nawaf2 3502 20326 0.17
12
shawerma_falafel 3412 23760 0.14
13
L25 3349 17964 0.19
14
Black5O 3192 21966 0.15
15
TryLat3rjAs 2967 28003 0.11
16
heavly 2948 10710 0.28
17
pussh 2932 22350 0.13
18
NotBlackBoyEm 2893 10681 0.27
19
twentyight 2755 20348 0.14
20
hikoooq 2734 9908 0.28
21
EbyOrkov 2656 9599 0.28
22
nyvy 2577 12125 0.21
23
AlexandreSim0es 2467 7593 0.32
24
ShowMaker 2391 10461 0.23
25
Ne_TvOi_DeMoN 2335 17856 0.13
26
creant 2218 8630 0.26
27
ekfoj 2205 7065 0.31
28
terractova 1989 15716 0.13
29
Niiove 1931 12026 0.16
30
Adnqn 1910 10553 0.18
31
GaserNaMaxV1 1892 9912 0.19
32
envi0us_420 1750 13818 0.13
33
Myler_ 1747 9376 0.19
34
xX_CHAHIR_Xx 1745 12826 0.14
35
UNDEFEATEDFANBOY 1735 13423 0.13
36
PlaskaRK 1714 13945 0.12
37
yellowmelonX 1702 5153 0.33
38
ursickly 1693 3247 0.52
39
akthem 1616 11549 0.14
40
0h_livera 1614 5624 0.29
41
tsidas 1605 12418 0.13
42
SJOD 1601 3573 0.45
43
DongpyoSquad 1561 11896 0.13
44
Diogosilva222 1530 12786 0.12
45
zayedk 1522 5181 0.29
46
revivle 1521 9872 0.15
47
kacarok_girl 1497 17082 0.09
48
Verizy 1494 3049 0.49
49
7G_X 1460 6929 0.21
50
sxnchezz 1459 5793 0.25